banner

Professionaliseringstrajecten

Nimo - Professionaliseringstrajecten

Accent ligt op de aspecten strategie, structuur en cultuur.

De adviseurs van het NIMO dragen kennis, concepten en alternatieven aan die uw organisatie in staat stellen projectmanagement te professionaliseren.

Met behoud van de eigenheid van uw organisatie en gericht op de versterking van de kracht. Accent ligt daarbij op de aspecten strategie, structuur en cultuur. Het model voor Professionalisering van Projectmanagement in Organisaties (PPO) is een hulpmiddel om het professionaliseringstraject in een specifieke organisatie vorm te geven. Het sluit aan bij het internationaal gehanteerde Project Management Maturity Model, maar is toegespitst op de Europese en Nederlandse situatie. 

Professionalisering is - vanuit onze optiek - meer dan opleiden en trainen alleen. En het gebeurt niet op één niveau op één moment. Het vraagt om een geïntegreerde aanpak, waarbij samenhang tussen verschillende acties voorop staat. Zo ontstaat een integraal traject dat projectmatig wordt gerealiseerd. Stapsgewijs levert dit het gewenste professionaliseringsresultaat op.

Op grond van de uitgebreide ervaring die op dit terrein is opgedaan en wetmatigheden die verbonden zijn aan veranderingsprocessen in organisaties onderscheidt het NIMO - PMI vier stappen:

  • Weten;
  • Toespitsen;
  • Aansluiten;
  • Voortbouwen.

Heeft u specifieke vragen?

contact

Nog plaatsen beschikbaar bij

IPMA-D

20/10/2017

06/11/2017

18/01/2018

06/04/2018

Aanmelden voor deze training

IPMA - examentraining

20/10/2017

27/11/2017

08/12/2017

19/01/2018

Aanmelden voor deze training

Professional Scrum Product Owner

24/10/2017

05/01/2018

20/09/2018

Aanmelden voor deze training